กระต่ายขูดมะพร้าว

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300057/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 65 x 14 x 16 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะคล้ายเก้าอี้นั่งตัวเล็ก มีขาตั้ง 2 ขา เชื่อมด้วยไม้แผ่นหนา ด้านบนของขาตั้งทั้งสองข้าง ด้านหัวมีลักษณะแหลม มีเหล็กแหลมกลมติดกับหัวของโต๊ะที่นั่ง

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สำหรับขูดมะพร้าว

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีอิฐ

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ