หม้อ+ หวดนึ่ง+ ฝา

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300056/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 21 x 21 x 16 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นหม้อฐานกว้าง ตัวหม้อกว้างเท่ากับฐาน มีคอแคบและปากกว้างออก มีหวดนึ่งข้าวและมีฝาปิด

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานเป็นหม้อใช้สำหรับนึ่งฃ้าว

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีเงิน

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ