ขันโตก

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300055/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดขันโตก 41 x 41 x 19 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีฐานเป็นวงกลมแบน ตรงกลางกลวง มีฐานรองรับแท่งไม้ 5 แท่ง ด้านบนแท่งไม้เป็นถาดวงกลมแบนและกว้าง

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สำหรับวางอาหาร

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ