น้ำต้น

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300054/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดน้ำต้น 15 x 15 x 25 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีฐานเล็ก และค่อยๆกว้างออก มีลักษณะเป็นวงรี มีคอขวดที่สูง และบริเวณปากมีขนาดแคบ มีลวดลาย เส้นตรงเฉียง

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่น้ำดื่ม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีอิฐ

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ