น้ำต้น

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300053/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดน้ำต้น 14 x 14 x 25 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีฐานเล็ก และค่อยๆ กว้างออก มีลักษณะเป็นวงรี มีคอขวดที่สูง บริเวณปากมีขนาดแคบ มีลวดลายเส้นตรงเฉียง

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่น้ำดื่ม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีอิฐ

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ