ตะเกียง

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300052/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 15 x 15 x 45 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีฐานกลมตัน มีแท่งโลหะค้ำ ตัวทรงกระบอกใส่น้ำมันและเชือกเอาไว้ มีหัวจุกปิด มีเชือกยื่นออกมา

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สำหรับจุดตะเกียง

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีอื่นๆ

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ