กล้องยาสูบ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300051/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 6 x 3 x 3 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีฐานรองที่สูบเล็กแคบ บริเวณปากกว้างเป็นหลุม มีด้ามจับเป็นแนวยาว

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สำหรับสูบยาสูบ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีดำ

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ