กรรไกร

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300049/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 21 x 7 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพเป็นกรรไกรเหล็กทั้งชิ้น ปลายด้ามจับม้วนขดงอ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สำหรับตัดสิ่งของทั่วไป

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีอื่นๆ

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ