จาน+โถน้ำชา

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300048/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดไห, โอ่ง, โถ, ขวด 20 x 14 x 10 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพฐานของโถน้ำชามีลักษณะคล้ายกาน้ำแต่เป็นทรงสี่เหลี่ยม มีด้ามจับ อยู่ด้านข้าง

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานเป็นชุดใส่น้ำชา ใช้ใส่น้ำชาและรองกาน้ำชา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุกระเบื้องเคลือบ

สีเขียว

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ