กระถางเคลือบดินเผา

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300047/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 18 x 18 x 15 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะคล้ายกระถางต้นไม้ มีฐานกว้าง ปากกว้าง มีการเคลือบดินเผา

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้แช่ข้าวเหนียว

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุกระเบื้องเคลือบ

สีอิฐ

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ