หม้อดินเผา

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300045/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดหม้อ, กระทะ 12 x 12 x 9 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะคล้ายโอ่ง มีลักษณะเล็กกว่า คล้ายแบบจำลองโอ่ง ชำรุดแตกบริเวณปาก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานไว้ใช้ใส่น้ำ ดองอาหาร ใส่อาหาร

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีแดง

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ