ไห

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300044/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดไห, โอ่ง, โถ, ขวด 26 x 26 x 28 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีฐานแคบตัวไหค่อยๆ กว้างออกจากฐาน แล้วแคบตรงบริเวณคอ ปากกว้างกว่าคอไหเล็กน้อย มีลวดลายแบบเชือก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่น้ำ ใส่อาหาร

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีแดง

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ