น้ำหม้อ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300043/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 27 x 27 x 28 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะฐานเล็ก แล้วกว้างออกด้านข้าง แล้วค่อยแคบลง บริเวณคอของน้ำหม้อ คล้ายโอ่งเล็ก ปากยื่นสูงขึ้นและบานออก ข้างๆมีลวดลาย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สำหรับใส่น้ำดื่ม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีแดง

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ