น้ำหม้อ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300042/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 26 x 26 x 27 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีฐานที่เล็กค่อยๆ กว้างออกจนไปถึงปากน้ำหม้อ ขอบข้างมีลวดลาย มีปากที่ใส่น้ำกลม แบน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สำหรับใส่น้ำดื่ม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีแดง

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ