ขันโตก

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300040/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดขันโตก 38 x 38 x 17 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีฐานกลมตรงกลางกลวง รองรับแท่งไม้ 5 แท่ง ค้านบนมีลักษณะคล้ายจานแบนและกว้าง

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใส่ในการใส่ของ ใส่อาหาร

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ