ทัพพี

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300039/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดน้ำบวย 41 x 8 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพมีปลายตัดเป็นส่วนโค้ง มีด้ามถือยาว

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ตักอาหาร

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ