กระบวย

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300037/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดน้ำบวย 44 x 10 x 5 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพเป็นกระบวยทำจากกะลา เป็นทรงกลมตรงกลวง ชำรุด บริเวณขอบกระบวย และใต้กระบวย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการตักน้ำดื่ม

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ