กระบวย

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300036/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดน้ำบวย 43 x 9 x 6 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพเป็นกระบวยตักน้ำ ทำมาจากะลาเป็นทรงกลม ตรงกลางเป็นก้นลึกมีด้ามถือยาว

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ตักกินน้ำ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ