โก๋นผึ้ง

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300035/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 28 x 27 x 33 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพโก๋นผึ้ง มีลักษณะเป็นทรงกระบอก สูง ตรงกลางกลวง มีน้ำหนักมาก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานเลี้ยงผึ้ง

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ