หมวกใบลาน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300034/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 38 x 38 x 12 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นหมวกใบลานมีปีกกว้างบานออก ทำจากใบลาน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานสวมใส่กันแดด เวลาออกไปทำไร่ทำนา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุอื่นๆ

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ