เพียนขอ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300032/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 127 x 60 x 43 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเก้าอี้มานั่งยาว ด้านบนหัวไม้ทั้งสองฝั่ง มีแท่งไม้ 6 แท่งตั้งอยู่ ตรงกลางเป็นไม้แท่งไม้ยาว เชื่อม หัว ทั้งสองด้านเอาไว้

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานเอาไว้ขึงปอ ทำให้ได้เชือกปอ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ