เปี่ยฝ้าย

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300031/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 26 x 26 x 37 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นไม้ที่ลักษณะคล้าย I แต่หัวทั้งสองด้านจะไม่ขนานกัน จะหันด้านต่างกัน บริเวณแกนกลางเป็นแท่ง แกะสลักให้เห็นเป็นข้อต่อ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้สำหรับม้วนเก็บด้าย

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ