คอกพึ่ม

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300026/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 10 x 2 x 72 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพเป็นไม้หนา 2 แท่งพันด้วยด้าย ซึ่งเชื่อมด้วยไม้เล็กๆเป็นซี่ถี่ๆสูงขึ้นไป บริเวณหัวและท้ายไม้ทั้งสอง นั้นพันปิดด้วยด้าย ไม่ให้ไม้ซี่เล็กๆหลุดออกมา ชำรุดบริเวณ ด้านข้างไม้ซี่เล็ก ๆ บางส่วนหัก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานสำหรับดึงไหมห้ชิดกัน

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ