ก้ามป๋อ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300025/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 55 x 36 x 38 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพฐานไม้มีลักษณะเหมือนตัว T บริเวณหัวไม้ตัวที มีไม้แท่ง ตั้งขึ้นด้านข้าง 2 แท่ง

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ม้วนเชือกที่ได้จากต้นปอ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ