ก้ามป๋อ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300024/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 57 x 47 x 48 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพฐานไม้มีลักษณะเหมือนตัว T บริเวณหัวไม้ตัวที มีไม้แท่ง ตั้งขึ้นด้านข้าง 2 แท่ง ชำรุด บริเวณที่ไม้ที่ตั้งตรง โดนปลวกกิน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ม้วนเชือก จากต้นปอ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ