พึ่ม

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300019/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 21 x 7 x 54 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นไม้แนวตั้ง 2 แผ่น ตรงกลางมีรู ด้านบนและด้านล่างของรูมีไม้แนวนอนเชื่อมกับไม้แนวตั้งทั้ง 2 แผ่นเอาไว้ ไม้แนวตั้งด้านซ้ายมีขนาดสูงและแหลมกว่าด้านขวา

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการขึงด้าย

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ