พระพิมพ์ดินเผา

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0400729/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพระพิมพ์ 4 x 3 x 1 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพพระพิมพ์ดินเผา ปางมารวิชัยในซุ้มรูปสามเหลี่ยม

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานรูปเคารพ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีน้ำตาล

พิธีกรรมในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ