ขวดยา

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0400652/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอุปกรณ์ทำยา 5 x 5 x 3 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพขวดยาดินเผาเคลือบขนาดเล็ก ฐานรูปวงกลม กว้างออกทรงกลมแป้น สอบเข้าเป็นคอ ยกขึ้นเล็กน้อยเป็นปากขวด

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานบรรจุยา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุเครื่องปั้นดินเผา

สีดำ

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ