พาน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300017/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพาน 23 x 23 x 16 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นพานอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา มีฐานเป็นวงกลม บริเวณคอพานและส่วนบนของพานยึดติดด้วยน็อต พานมีขนาดเล็ก ปากกว้างคล้ายถ้วย ขอบพานแบนเรียบ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่ดอกไม้ถวายพระพุทธ พระสงฆ์

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุอะลูมิเนียม

สีเงิน

พิธีกรรมในวัด

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ