พาน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300016/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพาน 29 x 29 x 17 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพเป็นพานไม้มีฐานเป็นวงกลม มีคอที่แคบลงจากฐาน บริเวณด้านบนพานมีก้นขนาดลึก ปากกว้างคล้ายถ้วยใบใหญ่ ชำรุด แตกบริเวณส่วนบนของพาน เป็นรอยแตกแยก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่ดอกไม้ ธูปเทียนถวายพระพุทธ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

พิธีกรรมในวัด

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ