เพียนปั่นฝ้าย

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300015/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 92 x 37 x 86 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเพียนปั่นฝ้าย มีฐานยาว บริเวณด้านหัวมีที่ใส่ด้าย ส่วนด้านท้ายเป็นที่ปั่นฝ้าย มีวงล้อกลม มีตัวยึดวงล้อ มีตัวหมุนยึดกับวงล้อเอาไว้ ภายในวงล้อมีไม้เป็นซี่ๆ อยู่

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการปั่นฝ้าย

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีแดง

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ