กระสวยทอผ้า

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300014/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 45 x 4 x 3 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพเป็นแท่งไม้เรียวยาว ตรงกลางมีขนาดกว้างหัวและท้ายของไม้ มีช่องตรงกลางของไม้ ข้างในมีล้อไม้อยู่

ลักษณะพิเศษทำจากไม้ชิ้นเดียว

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการทอผ้า

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีแดง

งานทั่วไปในบ้าน

งานศิลปะอื่นๆ

ภาพประกอบ