กวงกวง (ทีม้วนด้าย)

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300012/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 63 x 33 x 33 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพแกนกลางมีการแกะสลักเป็นขด และมีแฉกไม้แยกเป็น 4 แฉก เชื่อมติดกับไม้แกนกลาง ปลายไม้ของแฉกที่แยกออกมา มีลักษณะ เป็น ฐานแบน เรียบ สามารถ วางตั้งได้ ทั้ง 4 ด้าน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการม้วนเก็บด้าย

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

งานศิลปะอื่นๆ

ภาพประกอบ