เพียนปั่นฝ้าย

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300011/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 92 x 37 x 86 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเพียนปั่นฝ้าย มีฐานเป็นไม้แนวยาว คล้ายตัว I ด้านหัวมี ไม้สองแท่งตั้งสูง ขนานกัน ระหว่างตรงกลางไม้ทั้งสอง มีวงล้อไม้คั่นอยู่ และแกนยึดติดกับไม้ทั้งสองข้าง ในวงล้อ เป็นไม้ซี่ ๆ ส่วนด้านท้ายของไม้ มีไม้ แท่ง เล็ก 2 แท่งตั้งขึ้น ไว้ขึงกับด้าย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ในการปั่นฝ้าย

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

งานศิลปะอื่นๆ

ภาพประกอบ