พาน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300009/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพาน 20 x 20 x 14 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพพานอะลูมิเนียม น้ำหนักเบา มีฐานวงกลม มีลวดลายด้านข้างเป็นดอกไม้ บริเวณคอพานมีด้านแดงพันอยู่ ด้านบนพานมีก้นไม่ลึก และขอบพานเป็นรอยหยัก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่ดอกไม้ที่น้ำมาถวายพระพุทธรูป หรือใส่ของถวายพระสงฆ์

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุอะลูมิเนียม

สีเงิน

พิธีกรรมในวัด, ในบ้าน

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

งานศิลปะอื่นๆ

ภาพประกอบ