พาน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300008/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพาน 30 x 30 x 17 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพพื้นฐานเป็นวงกลม บริเวณส่วนต่อระหว่าง ฐาน กับ พาน เป็นไม้แกะสลัก 5 แท่งรองรับพานส่วนบน พื้นพานด้านบนมีลักษณะตื้น บริเวณปากพานกว้างออก ขอบพานสูงจากพานเล็กน้อย มีขอบพานเรียบแบน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่ดอกไม้ที่น้ำมาถวายพระพุทธรูป หรือใส่ของถวายพระสงฆ์

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

พิธีกรรมในบ้าน, ในวัด

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

งานศิลปะอื่นๆ

ภาพประกอบ