พาน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300007/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพาน 19 x 20 x 11 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีฐานเป็นวงกลม เอียงสูงเข้าหากันเป็นบริเวณ คอที่จับของพาน ส่วนบนของพานมีทรงกลม โค้งกว้างออก ขอบพาน เป็นรอยหยัก ขึ้นลง ชำรุด - บริเวณฐานและขอบ แตกหักบางส่วน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่ดอกไม้ที่น้ำมาถวายพระพุทธรูป หรือใส่ของถวายพระสงฆ์

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุกระเบื้องเคลือบ

สีเขียว

พิธีกรรมในบ้าน, ในวัด

งานทั่วไปในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ