พาน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300006/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพาน 22 x 22 x 7 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีลักษณะเป็นวงกลม มีบริเวณปากกว้างเอียงสูงขึ้นเล็กน้อย มีก้นพานตื้น ใต้ฐานพาน กลวง มีอักษรพม่าติดอยู่ด้านข้างของพาน

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่ดอกไม้ที่น้ำมาถวายพระพุทธรูป หรือใส่ของถวายพระสงฆ์

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีแดง, ดำ

พิธีกรรมในวัด, ในบ้าน

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

งานศิลปะงานแกะสลัก

ภาพประกอบ