พาน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300005/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 27 x 27 x 22 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพมีฐานเป็นวงกลม บริเวณคอพานเป็นไม้ซี่รองรับพานส่วนบน บริเวณพานด้านบนมีลักษณะเป็นวงกลม กว้างออก มีขนาดกว้างกว่าฐาน ก้นพานมีขนาดตื้น ชำรุด - บริเวณที่เป็นซี่หัก หายไปจำนวนหนึ่ง

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่ดอกไม้ที่น้ำมาถวายพระพุทธรูป หรือใส่ของถวายพระสงฆ์

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีแดง

พิธีกรรมในวัด, ในบ้าน

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

งานศิลปะอื่นๆ

ภาพประกอบ