พาน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300004/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดพาน 30 x 30 x 24 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นพานไม้มีฐานทรงกลม บริเวณคอของพานมีการพันด้วยกระดาษสีทอง รองรับพานส่วนบนทรงกลมกว้างออก พานเป็นไม้ชิ้นนำมาประกอบ

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ใส่ดอกไม้ที่น้ำมาถวายพระพุทธรูป หรือใส่ของถวายพระสงฆ์

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีแดง

พิธีกรรมในวัด, ในบ้าน

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

งานศิลปะอื่นๆ

ภาพประกอบ