สัตภัณฑ์(เชิงเทียน)

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0300003/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดเขาสัตว์ 114 x 8 x 41 เซนติเมตร

ลักษณะทางกายภาพเป็นเขาของควายที่แก่ตายเจ้าของจะนำเขาของควายมาทำเชิงเทียน เพื่อเป็นการทำบุญให้ควายและรำลึกถึงพระคุณของควาย เป็นเขาควายแท้

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานเป็นเชิงเทียน

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุเขาสัตว์

สีน้ำตาล

พิธีกรรมในวัด

งานศิลปะอื่นๆ

ภาพประกอบ