ครกบดยา

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0400485/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอุปกรณ์ทำยา 15 x 15 x 9 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพครกดินเผา ฐานรูปวงกลม ทรงกรวย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้บดยา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุเครื่องปั้นดินเผา

สีน้ำตาล

งานทั่วไปในบ้าน

ภาพประกอบ