คันไถ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0400412/2552/ลป

สถานที่จัดเก็บวัดพระเจดีย์ซาวหลัง ลำปาง

ประเภท/ขนาดเครื่องมือทางการเกษตร, ล่าสัตว์, ทำนา 5 x 113 x 94 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพคันไถทำจากไม้ประกอบ มี คับจับรูปฉาก จรดพื้น มีช่องสำหรับผูกจานไถทำจากโลหะ(ไม่มีประกอบ) กลางคันจับรูปฉาก ยึดด้วยไม้อีกชิ้นยื่นไปด้านหน้าสำหรับผูกเชือกลากจากแอกบนหลังวัว/ควาย มีไม้ค้ำยันจากชิ้นนี้ จรดลงไปยังคันจับด้านปลายที่ผูกจานไถ เป็นชิ้นส่วนหนึ่งใช้ในการไถนา

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ไถนา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุไม้

สีน้ำตาล

งานทั่วไปอื่นๆ

ภาพประกอบ