พระพิมพ์ดินเผา

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0201591/2551/ลพ

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน

ประเภท/ขนาดพระพิมพ์ 3 x 1 x 4 นิ้ว

ลักษณะทางกายภาพพระพิมพ์ดินเผา พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ ปางสมาธิประทับบนแท่น 3 ชั้น

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานเคารพบูชา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา

สีดำ

พิธีกรรมในวัด

ภาพประกอบ