กรพระ

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0201542/2551/ลพ

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 2 x 1 x 4 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพกรพระพุทธรูปข้างขวา

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใช้ประกอบองค์พระ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุโลหะ

สีเขียว, ทอง

พิธีกรรมในวัด

ภาพประกอบ