ตลับเงิน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0200332/2551/ลพ

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 2 x 2 x 2 ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพตลับ ทำจากเงิน สลักลวดลาย

ลักษณะพิเศษมีน้ำหนักเบา และสามารถพกพาได้สะดวก

รายละเอียดการใช้งานเป็นภาชนะบรรจุสิ่งของเล็กๆน้อยๆ เช่นเครื่องประดับ ฝอยหมาก ปูนหมาก เป็นต้น

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุเงิน

สีเงิน

พิธีกรรมในวัด, ในบ้าน

งานทั่วไปในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ