พาน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0200274/2551/ลพ

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 6 x 6 x 4 นิ้ว

ลักษณะทางกายภาพพานทองเหลือง ฐานกว้างขอบหยัก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใส่ดอกไม้ ใส่ขันดอก

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุทองเหลือง

สีทอง

พิธีกรรมในวัด

ภาพประกอบ