พระพิมพ์ดินเผา

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0200253/2551/ลพ

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน

ประเภท/ขนาดพระพิมพ์ 3 x 1 x 5 นิ้ว

ลักษณะทางกายภาพพระพิมพ์ดินเผา เรียกพระสิบสอง กดพิมพ์ พระนั่งปางมารวิชัยจำนวน 12 องค์ (บ้างว่าพระพุทธรูปมีทั้งหมด 8 องค์ และสาวกอีก 4 องค์ )องค์พระประธานมีกรองศอ ทรงเทริด เป็นแบบกระบังหน้าสูงเป็นแฉก ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย ในซุ้มเรือนแก้ว

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานเคารพ กราบไหว้ บูชา พุทธคุณ เชื่อกันว่าเยี่ยมทางแคล้วคลาดและอยู่ยงคงกระพันชาตรี แต่องค์พระขนาดเขื่องจึงไม่นิยมนำมาห้อยคอ บางท่านจึงห่อใส่ไว้ในถุงย่ามเวลาเดินทาง

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุดินเผา, พระพิมพ์

สีน้ำตาล, อิฐ

พิธีกรรมในบ้าน, ในวัด

ภาพประกอบ