พาน

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0200781/2551/ชม

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง

ประเภท/ขนาดอื่นๆ 5 x 5 x 2 นิ้ว

ลักษณะทางกายภาพพานดินเผาขอบหยัก

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานใส่ของ

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุเครื่องปั้นดินเผา

สีน้ำตาล

พิธีกรรมในวัด

ภาพประกอบ