พระพิมพ์ดินเผา

ข้อมูลการบันทึก

เลขทะเบียนวัตถุ0200711/2551/ลพ

สถานที่จัดเก็บวัดพระธาตุหริภุญชัย ลำพูน

ประเภท/ขนาดพระพิมพ์ ไม่ระบุหน่วยวัด

ลักษณะทางกายภาพพระพิมพ์ดินเผา กดพิมพ์พระปางมารวิชัย องค์พระหักเหลือแต่ส่วนองค์ ส่วนพระเศียรหักสูญหาย

ลักษณะพิเศษ

รายละเอียดการใช้งานเคารพ กราบไหว้ บูชา

ลักษณะและการใช้งาน

วัสดุพระพิมพ์, ดินเผา

สีอิฐ

พิธีกรรมในวัด, ในบ้าน

ภาพประกอบ